maaltijd aan 250 gr. per persoon

– 2 zussen:
een selektie van klassieke kazen 9 €/pers.
– 3 zussen:
selektie van klassieke kazen, aangevuld met geiten- en
schapenkazen aan 10 €/pers.

Terninckstraat 17, 2000 Antwerpen.
m: info@dedriezussen.be
t: 03 294 92 24