dessert aan 150 gr. per persoon

– 2 zussen:
een selektie van klassieke kazen aan 5,40 €/pers.
– 3 zussen:
selektie van klassieke kazen, aangevuld met geiten- en schapenkazen aan 6 €/pers.

Terninckstraat 17, 2000 Antwerpen.
m: info@dedriezussen.be
t: 03 294 92 24